• ตู้แอมป์ Fender Frontman 10G (กีตาร์ไฟฟ้า)
  3,420.00 ฿
 • ตู้แอมป์ Facron Extreme20 (เบส)
  2,290.00 ฿
 • ตู้แอมป์ Facron Extreme40 (เบส)
  2,890.00 ฿
 • ตู้แอมป์ Facron Extreme 40 (กีต้าร์ไฟฟ้า)
  2,890.00 ฿
 • ตู้แอมป์ Facron Extreme20 (กีต้าร์ไฟฟ้า)
  2,290.00 ฿
 • ตู้แอมป์ Kazuki KA-25 (กีต้าร์ไฟฟ้า)
  1,800.00 ฿
 • สายเบส Orphee 4สาย
  480.00 ฿
 • สายเบส Orphee 4สาย
  380.00 ฿
 • สายเบส MOTION 5สาย
  430.00 ฿
 • สายเชลโล Alice A805A
  650.00 ฿
 • สายวิโล่ Alice A907
  850.00 ฿
 • สายวิโอล่า Alice A905
  350.00 ฿
 • ไมโครโฟน Shure SM58LC
  4,390.00 ฿
 • ไมโคโฟน Shure SM58S
  4,990.00 ฿
 • G-Reeds ลิ้นพลาสติกแซกโซโฟน
  590.00 ฿
  790.00 ฿  (-25%)
 • Acemic Vlog100 V4
  2,900.00 ฿
 • ชุดแป้นกระเดือง Carlsbro BPA2
  650.00 ฿
 • แป้นกระเดืองหนังมุ้ง Carlsbro
  1,850.00 ฿
 • NUX Amplug Mighty Plug MP-2
  1,980.00 ฿
 • Acemic Vlog100 V2
  3,800.00 ฿
  4,450.00 ฿  (-15%)
 • Carlsbro kick กลองไฟฟ้า
  1,850.00 ฿
 • สายจ่ายไฟ Daisy Chain 1 ออก 4
  250.00 ฿
 • สายจ่ายไฟ Daisy Chain 1 ออก 3
  200.00 ฿
 • Carlsbro สายแจ็คสเตอริโอ (Stereo Instrument Cable)
  150.00 ฿

Visitors: 101,357